Om oss

Föreningen Släktforskarna i Norrköping (SiN)
bildades den
6 mars 2008.

År 2013 firades 5-års Jubileum och en Jubileumsskrift gjordes.

Jubileumsskrift SLÄKTFORSKARNA-i-NORRKÖPING-5år 


År 2018 firades 10-års Jubileum den 29 september med
en tur med Jubileumståget mellan Norrköping – Kimstad
och tillbaka med det legendariska ångloket F 1200,
från den tragiska olyckan vid Getå 1918. 

Klockan 16.30 lördagen den 29 september 2018
startade resan från Norrköpings Central.

Resan var med ett ånglok i ena änden och
ett äldre ellok i den andra.

Innan tågfärden åt vi en gemensam måltid
på restaurang Broadway. 


Idag är vi cirka 150 medlemmar med en lokal
förankring i och omkring Norrköping.

 

Bilden är från en av våra Torsdagsaktiviterer
med en intressant föredragshållare

 

Vårt Organisationsnummer: 802441-6920
Vårt Bankgiro: 269-5377
V
årt Swish nummer: 123 612 41 35. 

SiN vill verka som en modern förening där vi vill utnyttja ny teknik.
♦ SiN vill medverka till att utveckla kompetens och kunskap hos
                 alla medlemmar.

♦ SiN vill vara till hjälp i alla släkt forskning.

Som medlem i SiN ska alla uppleva ett gott kamratskap och
bra social samvaro.

SiN är en ideell förening och medlem i Sveriges Släktforskarförbund-Rötter

SiN samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

 

Länkar till: