Styrelsen

Styrelsen 2023

 

Gert Skärlina

Ordförande, Ansvarig Lokalen, IT-gruppen och Värdar.
Mail: [email protected]

Barbro Görtzen

Kassör, Vice ordförande, Ansvarig Medlemsregistret och Nycklar.
Mail: [email protected]

Kerstin Bildfors

Sekreterare, Bibiloteket, Intendent, Värdar, Ansvarig Hemsidan och Facebook
Mail: [email protected]  

IngBritt Berg

Ordinarie ledamot, Biblioteket, Ansvarig för Utbildning och Aktiviteter.
Mail: [email protected]

Vakant

Ordinarie ledamot 
Mail

 Gunnar Lindell

Ordinarie ledamot, DNA-Gruppen och IT-Gruppen.
Mail: [email protected]

Stefan Sandell

Ordinarie ledamot,  IT-gruppen och Medlemsregistret.
Mail: [email protected]

Siv Andersson

Suppleant, Hemsida, och Facebook.
Mail: [email protected]  

Lars Svensson 

Suppleant och Aktivitetsgruppen.
Mail: [email protected]

 

Revision 2023

Brita Ehlert  Ordinarie Revisor
Mail: [email protected]

Birgitta Franck Ordinarie Revisor

Leif Orvar Revisorssuppleant

Torun Wikström Revisorssuppleant

 

Valberedningen 2023

Margareta Sandberg Sammankallande

Lena Granberg Ordinarie ledamot

 

Mail till styrelsen: [email protected].