Historia

HISTORIA - NORRKÖPING

Nr

Titel

Författare

Årtal

HN 1 Messingsbruket i Norrköping Björn Helmfrid 1954
HN 2 Drags 1642–1942 Wilhelm Carlgren 1942
HN 3 I våra kvarter – Norrköping
på 50-talet
Bertil Reuterstrand 1996
HN 4 Norrköping – Staden vid strömmen K. W. Gullers, G. Munthe 1953
HN 5 Väktare - ett Norrköpingskvarter  Björn Helmfrid 1993
HN 6 Stad i Nöd och Lust
Norrköping 600 år
Arne Malmberg 1983
HN 7 Norrköping – en bilderbok Harry Carlsson 1955
HN 8 Från kvadraten Valnöten
till Lida Kullar 1839-1989
Gunnar Henriksson 2008
HN 9 Norrköpings Stadshus Frank Bensow 1952
HN 10 Familjen och Snuset Bertil Swartz 2008
HN 11 Dansen kring Järnet Hans Lidman 1977
HN 12 Norrköping – Min Stad Bernard Hanell 1982
HN 13 Kolmården del I Kommunen och Hembygden   1965
HN 14 Kolmården del II Kommunen och Hembygden   1969
HN 15 Klass efter Klass – Folkskolan
i Norrköping
Gunnar Henriksson 1993
HN 16 Industrilandskapet vid Strömmen
i Norrköping
Utrednings-
kommittén
1980
HN 17 Holmen Lars Klingström 2009
HN 18 Ölfats Skriftserie nr 10 Börje Hjort 2003
HN 19 Norrköping Ragnar Nilsson 1983

 

HISTORIA - ÖSTERGÖTLAND

Nr

Titel

Författare

Årtal

HÖ 1 Kvillinge Sockens Historia Åke Stenliden 2009
HÖ 2 Inte bara bönder i Tåby – arbetareungar minns.   1992
HÖ 3 Tåby kyrka 200 år O. Johansson, A.Moberg,
i-l Moberg, S. Turevik
1988
HÖ 4 Åbylund Förr och Nu Bråbo Hembygdsförening 1993
HÖ 5 Med Förenade Krafter Walter Sjölin 1949
HÖ 6 Adelsnäs Anna Lindell 1999
HÖ 7 Beskrivning över Tåby socken   1990
HÖ 8 Papper och Massa i Östergötland H Sjunnesson, 2003
HÖ 9 Bebyggelsenamnen i Östkinds härad Gösta Franzén 1984
HÖ 10 Sveriges Kyrkor Östergötland S. Curman, E. Lundberg 1935
HÖ 11 Bondebygd och Bruksbygd i Ringarum Längmanska Kulturfonden 1970
HÖ 12 Kullerstad sockens minne –
Tiden före 1700
Lennart Zielfelt  
HÖ 13 Svenska Landskapslagar Östergötalagen, Upplandslagen Å. Holmbäck, E. Wessén 1979
HÖ 14 Glömda Pärlor och
Gamla Bekanta
A. Hedlund, P Svensson 2013
HÖ 15 Östergötland – En läsebok om hembygden Sparbanden 1982
HÖ 16 Medeltida Kyrkor i Östergötland E Brenner, J F Kock 1982
HÖ 17 Agda i Fröknegår’ns Dagbok -
Västra Östergötland
Rune Wiksell 1992

 

HISTORIA - SVERIGE

Nr

Titel

Författare

Årtal

HS 1 Svensk Illustrerad Litteratur
Historia del 1
Schück och Warburg 1985
HS 2 Svensk Illustrerad Litteratur
Historia del 2
Schück och Warburg 1985
HS 3 Svensk Illustrerad Litteratur
Historia del 3
Schück och Warburg 1985
HS 4 Svensk Illustrerad Litteratur
Historia del 4
Schück och Warburg 1985
HS 5 Svensk Illustrerad Litteratur
Historia del 5
Schück och Warburg 1985
HS 6 Svensk Illustrerad Litteratur
Historia del 6
Schück och Warburg 1985
HS 7 Den svenska Litteraturen –
Från Forntid till Frihetstid
L Lönnroth, S Deblanc 1993
HS 8 Den svenska Litteraturen –
Upplysning och Romantik
L Lönnroth, S Deblanc 1993
HS 9 Den svenska Litteraturen –
Den Storsvenska Generationen
L Lönnroth, S Deblanc 1993
HS 10 Den svenska Litteraturen –
Det Liberala Genombrotten
L Lönnroth, S Deblanc 1993
HS 11 Den svenska Litteraturen –
odernister och Arbetardiktare
L Lönnroth, S Deblanc 1993
HS 12 Den svenska Litteraturen –
Medieåldern litteratur
L Lönnroth, S Deblanc 1993
HS 13 Den svenska Litteraturen –
Bokmarkna, Biografier,
Samlingsregister
L Lönnroth, S Deblanc 1993
HS 14 En Lappmarksbygd på väg
mot framtiden i Sverige
Redaktionskommitté 1900-1917
HS 15 En Lappmarksbygd på väg
mot framtiden i Sverige
Redaktionskommitté 1918-1925
HS 16 En Lappmarksbygd på väg
mot framtiden i Sverige
Redaktionskommitté 1926-1932
HS 17 En Lappmarksbygd på väg
mot framtiden i Sverige
Redaktionskommitté 1933-1936
HS 18 Göteborg Förr och Nu i tre delar Anders Bothén 1964
HS 19 Från Måshult till Mosshult L. Pet5ersson,
B Behrendts
2006
HS 20 Erik Sparre och Stina Lillie Sigrid Leijonhufvud 1911
HS 21 Vägen väster ut Ingemar Antonsson 1976
HS 22 Stapelstad I. Ablstedt, L Glemme 1961
HS 23 Svensk Historia Göte Göransson 1984
HS 24 Konstnär Nils Månsson Mandelgren Bengt Jackobsson 1983
HS 25 Regalskeppet Kronan Björn Axel Johansson 1985
HS 26 Alla Tider A. Henriksson, B. Berg 1978
HS 27 Helsingborgsminnen Fritz Netzler 1928
HS 28 1000 år vid Stora Kopparberg Sven Rydberg 1979
HS 29 Bondeboken J Danielsson, P Gergehag 20023
HS 30 Kartlagt Land Ulf Jansson 2007
HS 31 Samer Regeringskansliet 2004
HS 32 Så levde Vi Jane Fredlund 2009
HS 33 Strosa i Trosa Hans Nilsson 1982
HS 34 Christina Drottning av Sverige Redaktion 1966